Bouwbedrijf Broekman

Bouwbedrijf Broekman in Nijensleek is een middelgroot familiebedrijf en heeft zich de afgelopen jaren steeds meer gespecialiseerd in energiezuinig en energieneutraal bouwen. Ze hebben al meerdere projecten op dit gebied op hun naam staan.

Ze onderscheiden zich in het leveren van optimale kwaliteit in bouw, service en dienstverlening: door het toepassen van innovatieve bouwtechnieken, snel in te spelen dan wel vooruit te lopen op nieuwe ontwikkelingen in de bouwsector en door het vergroten en/of delen van kennis en expertise.

Bouwbedrijf Broekman richt zich primair op het bouwen van en verbouwen naar energiezuinige en -neutrale woningen. Daarnaast voert het bedrijf onderhouds- en restauratiewerkzaamheden uit en verricht in de werkplaats allerlei houtbewerkingen.

Bouwbedrijf Broekman is aangesloten bij Stichting BouwGarant. Het BouwGarant-keurmerk biedt zekerheid bij nieuwbouw, verbouw en renovatie. 

Bouwbedrijf Broekman

Contact

Bouwbedrijf Broekman

Moersberger erven 1
8383 EA Nijensleek
0521-381448


Oplossingen